Services

REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Europrojekt obavlja usluge revizije tehničke dokumentacije. Do sada smo bili revidenti velikog broja projekata različitih namjena i veličina.

U okviru revizije tehničke dokumentacije obavljamo kontrolu tehničke dokumentacije izrađene od strane drugih pravnih lica ovlaštenih za izradu predmetne dokumentacije.

Kontrolišemo tehničku dokumentaciju i provjeravamo njenu usklađenost sa urbanističko-tehničkim uslovima.

Provjeravamo ispravnost i tačnost tehničko-tehnoloških rješenja, stabilnost i bezbjednost, uticaj na životnu sredinu i susjedne objekte, usklađenost sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta, kao i međusobnu usklađenost svih faza tehničke dokumentacije.