Services

STRUČNI NADZOR

Europrojekt ima veliko iskustvo u vršenju stručnog nadzora nad izgradnjom različitih vrsta objekata. 

123

Naš tim inženjera čine: arhitekte, građevinski inženjeri (konstruktivnog, saobraćajnog i hidrotehničkog smjera), elektro inženjeri jake struje, mašinski inženjeri, pejzažne arhitekte, kao i ostali koje angažujemo prema potrebama projekta.

Stručni nadzor obavljamo od početka građenja objekta do njegovog završetka i izdavanja upotrebne dozvole. Obuhvata sve faze građenja i odnosi se na izvođenje: pripremnih radova, građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnje svih instalacija, postrojenja i opreme, kao i drugih radova koji se izvode u toku građenja, rekonstrukcije ili adaptacije objekata.