Services

LEGALIZACIJA OBJEKATA

 

Europrojekt vrši usluge analize zatečenog stanja kao i prikupljanja djelimične ili kompletne papirologije za izdavanje rješenja o legalizaciji.

Pitanja kao i dokumentaciju za legalizaciju možete poslati slanjem poruke sa sledećeg linka klikom:   

http://mne.europrojekt.me/contact 

ili nas kontaktirajte na:  

+382 69 736 736

info@europrojekt.me