Services

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

EUROPROJEKT izrađuje kompletnu projektnu dokumentaciju: izradu idejnih rješenja, idejnih projekata, glavnih projekata, projekata održavanja objekata, projekata enterijera, projekata izvedenog stanja, mjerenje postojecih objekata i iscrtavanje arhitektonskih i tehnoloških podloga, inženjersko fotografisanje, izradu tenderske i ugovorne dokumentacije, aproksimativnih predmjera i predracuna i dr. 

Naš tim nudi objedinjenu, koordinisanu i kompletnu uslugu uključujući sve faze jednog projekta:

 • Izradu geodetskih podloga, elaborata i/ili projekata
 • Izrada geotehničkih elaborata i/ili projekata
 • Izrada projekata arhitekture objekata
 • Izrada projekata konstrukcije za objekte visokogradnje
 • Izrada  projekata  za  objekte  hidrotehnike
 • Izrada projekata unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije
 • Izrada projekata elektroinstalacija jake struje
 • Izrada projekata elektroinstalacija slabe struje
 • Izrada  projekata za objekte saobraćaja
 • Izrada  projekata mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja
 • Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja
 • Izrada  projekata i /ili elaborata žaštite od požara
 • Izrada  projekata i /ili elaborata žaštite na radu
 • Izrada  projekata i /ili elaborata procjene uticaja na životnu sredinu
 • Izrada  projekata uređenja terena
 • Izrada projekta pejzažne arhitekture
 • Izrada konzervatorskih projekata i studija zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima