Projekti

VOLVO AUTO SALON U PODGORICI

Klijent:  OSMANAGIC CO d.o.o

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnik: Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Nađa Vujović

Površina: 900 m2

Investiciona vrijednost: 900 000 €

Lokacija: Podgorica, Crna Gora

Datum: 2016