Projekti

VILA "KENTERA"

Klijent: 15007

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: 300 m2

Investiciona vrijednost: 450 000 €

Lokacija: Podgorica, Crna Gora

Datum: 2015