Projekti

VILA "D"

Klijent: D.L

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnik: Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Nađa Vuković

Površina: 180 m2

Investiciona vrijednost: oko 180 000 €

Lokacija: Podgorica, Crna Gora

Datum: 2016