Projekti

PODZEMNI PROLAZ 02

Klijent: 16001

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnik: Mensur Trubljanin

Konstrukcija: dr Radoslav Markić, Ivan Andrijašević

Površina: 350 m2

Investiciona vrijednost: 1 600 000 €

Lokacija: Kotor, Crna Gora

Datum: 2016