Projekti

PODZEMNI PROLAZ 01

Klijent: 15012

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: 1 500 m2

Investiciona vrijednost:: 1 500 000 €

Lokacija: Bijelo Polje, Crna Gora

Datum: 2015