Projekti

POSLOVNI OBJEKAT TEKOM/SLAVISAN

Klijent: TEKOM & SLAVISAN

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnik: Aleksandra Novicević

Konstrukcija: Nađa Vujović

Površina: 3 200 m2

Investiciona vrijednost: oko 1500 000 €

Lokacija: Podgorica, Crna Gora

Datum: 2017