Projekti

STADION "JEDINSTVO" BIJELO POLJE

Klijent: Opština Bijelo Polje 

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnik: Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Nađa Vujović, Dragan Vojinović

Površina: 4 500 m2

Investiciona vrijednost: oko 1 000 000 €

Lokacija: Bijelo Polje, Crna Gora

Datum: 2017