Projekti

ŠOPING CENTAR IMPERIJAL

Klijent: Imperijal d.o.o, Bijelo Polje

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: 3 500 m2

Investiciona vrijednost: 600 000 €

Lokacija: Bijelo Polje, Crna Gora

Datum: 2014