Projekti

SUŠARA ZA MESO

Klijent: 15005

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: 2 500 m2

Investiciona vrijednost: 1 000 000 €

Lokacija: Nikšić, Crna Gora

Datum: 2015