Projekti

ŠOPING CENTAR HDL NIKŠIĆ

Klijent: 14001

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: 8 400 m2

Investiciona vrijednost: 9 000 000 €

Lokacija: Nikšić, Crna Gora

Datum: 2014