Projekti

HDL NOVI MALL

Klijent: HARD DISKONT LAKOVIĆ d.o.o

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnik: Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Ivan Andrijasević, Nađa Macanović

Površina: 7 706 m2

Investiciona vrijednost: 7 500 000 €

Lokacija: Herceg Novi, Crna Gora

Datum: 2017