Projekti

ŠOPING CENTAR 15026

Klijent: 15026

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnik: Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: 2 4000 m2

Investiciona vrijednost: 16 000 000 €

Lokacija: Bar, Crna Gora

Datum: 2016