Projekti

KONZERVATORSKI PROJEKAT CRKVE SV. STEFANA

Klijent:  17037

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Milena Latković, Milan Vukasojević, Goran Šćepanović

Lokacija: Šćepan Polje, Plužine, Crna Gora

Datum: 2017