Projekti

ČELIČNE I HIBRIDNE KONSTRUKCIJE

Klijent: 15001

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: 1 200 m2

Investiciona vrijednost: 250 000 €

Lokacija: Nikšić, Crna Gora

Datum: 2015