Projekti

OSMANAGIĆ AUTO CENTAR

Klijent: OSMANAGIC CO d.o.o

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnik: Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Nađa Vujović

Površina: 3 500 m2

Investiciona vrijednost: 1 800 000 €

Lokacija: Jastreb, Danilovgrad, Crna Gora

Datum: 2017