Projekti

OKOV CENTAR IGALO

Klijent:  OKOV d.o.o

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnik: Aleksandra Novićević

Konstrukcija: Nađa Vujović, Dragan Vojinović

Površina: 2 200 m2

Investiciona vrijednost: 2 500 000 €

Lokacija: Igalo, Herceg Novi, Crna Gora

Datum: 2017