Projekti

HRAM SV. APOSTOLA I JEVANĐELISTE MARKA

 

Klijent:  Mitropolija crnogorsko - primorska

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Površina: 2 114,80 m2

Lokacija: Budva, Crna Gora

Datum: 2019

 

URBANISTIČKO OBRAZLOŽENJE

 

Zadatak osmišljavanja hrama s. Apostola Marka u Budvi zahtijevao je oslanjanje na bogatu graditeljsku tradiciju a ujedno traženje unikatnog rješenja i njegova integrisanost sa vremenom i uslovima u kojima nastaje.

Kompleks Hrama je lociran u gusto izgrađenom, heterohenom gradskom tkivu i prilagođen uslovima konkretne lokacije, osmišljen na uzdignutoj jednostavnoj gravitacionoj ploči dovođenjem terena na horizontalnu ravan. 

Uslovi okruženja zahtijevali su dominantno vertikalno akcentovanje kompleksa što mu daje monumentalnost. Hram je uzdignut na 7 stepenika po 12 centimetara ukupne visine 84 centimetra iznad što je ujedno i kota nula.

Izdvojeni zvonik i njegovo lociranje omogućilo je da se kompleks predstavi na jedan potpun način stvaranjem volumetrijskog primata kroz zasebni objektat.

Hram ima duzinu 31.65 metara, sirinu 26.80 metara. Ukupna visina hrama od platoa do vrha krsta kupole je 24.48 metara.

Zvonk je visne 18.80 metara a zajedno sa krstom 20.80 metara.

Visine krstova su: Krst zvonika 2.00 m, Krtst kupole 2.61 metra, Krstovi na pirgovima su visine 1.90 metara. 

Od zaobilaznice do platoa gdje je predvidjen hram vode prostrane granitne multifunkcionalne stapenice sa integrisanim ,,cik-cak,, rampama. Prilaz Hramu je moguć kolskim putem sa parkinga na zapadnoj strani rampom sirine 375 centimetara ali taj put se isključivo koristi za  dostavna, servisna vozila, vozila hitne pomoci, vatrogasna vozila i dr.

 

FUNKCIONALNO OBRAZLOŽENJE

 

Objekat hrama osmišljen je kao trobrodna bazilika po ugledu na ranohrišćanske bazilike čija osnova ima formu upisanog krsta. 

Objekat je dekonponovan i razruđen na na svoje oblikovne elemente: petostrane smaknute bočne i oltarsku apsidu, pirgove, osmougaoni tambur, kvadratičnu praskomidiju i đakonikon. Krovovi i površine akcentuju iznad svega vizantijski volumen.

Hram ispunjava sve zahtjeve bogosluženja i valorizuje sponu sa nasleđem kroz reinterpretaciju nezaobilaznih elemenata pravoslavnog hrama, materijalizaciju, unikatnost, integrisanost sa vremenom i uslovima u kojima nastaje.

Naos je bogato razvijen u kome se vizure otvaraju široko u horizontalnom i u vertikalnom planu.

Naos hrama je široko vezan na natkriveni lučno zasvedeni ulaz objekta što omugućava dobre vizure i brzo pražnjenje objekta.

Centralni potkupolni prostor je akcentovan krstoobraznim rješenjem na kvadratičnim stubovima. Osmostrani tambur je oslonjen preko 4 luka na četiti stuba.

Kupola i oltarska apsida je zasvedena polukalotom kao prepoznatljiva reinterpretacija naslijeđenih konstanti koje su čuvari vrijednosti i tradicije.

Zbog razruđenosti fasade i svodova očekuje se dobra akustičnost prostora.

U vertikalnom planu tambur je nešto plići što daje snažnu i skladnu vizantijsku siluetu.

Grejanje je podno, ventilacija je prirodna.

Na koti  +4.40 metara je galerija hora tj. mjesto za hor i tri pomoćne/tehničke prostorije, terasa kao i kapela sv. Petra.  

U zvoniku je predvidjeno 5 zvona koja sinhronizovano daju harmonican zvuk.

Glavna, kao i troje bocnih vrata Hrama su predvidjena u duborezu i ukrasena kvadratnim i pravougaonim poljima sa krstovima. 

Iza zvonika se nalazi prostor za paljenje svijeća. Na platou hrama je predvidjena cesma. Na koti nula sa desne strane glavnog ulaza je predvidjena krstionica.

Kripta je predvidjena ispod cijele površine hrama i moguće je da primi do 400 posjetilaca. Kripta je preko multifunkcionalnog hola spojena na podrum pomoćnog objekta. 

 

 

MATERIJALIZACIJA

 

Konstruktivni sklop objekta crkve, zvonika i pomoćnog objekta je armirano-betonski sa unutrašnjim slojem od sige i spoljašnjem od kamena, što objektu daje vječnost. 

Unutrašnja obrada omogućava izradu živopisa u tehnici monolitizacije radi boljeg prijanjanja i kasnije aplikacije fresko dekoracije. Obrada fasada je transponovana iz naslijeđenog graditeljskog iskustva.

Zidovi hrama su debljine 50cm a sastoje se od:  ploča sige debljine 5cm sa unutrasnje strane zatim armirano betonski zid debljine 25cm, termoizolacije 6cm, armirani lijepak 6cm i kamen 8cm. 

Kameni slog je predvidjen od kamenih blokova slozenih u pravilne horizontalne redove razdvojen fugom od 1 centimetar prema sledecem osovinskom rasporedu: u donjem dijelu 5xH.33 i 8xH.45 centimetara a u gornjem 4xH.33 i 8xH.45 centimetara. Donji i Gornji slog su presječeni profilisanim vijencem visine 34 centimetra.

Kamen je izabrat zbog svojih likovnih i tehničkih svojstava kao i zbog predstave trajnosti koju proizvodi. Fasada sadrži kamene profilacije i ramove prozora tj. šembrane.

Pokrivač je dominantno ćeramida koritača  osim kupola i natktivenih ulaza gdje je pokrivni materija falcovani lim od inoxa sa plavom završnom obradom-patinom,  postavljen na podaščanoj podlozi sa pripadajućim slojevima. 

Mnoštvo uzanih prozora u unutrašnji prostor unosi igru svjetlosti i sjenke.

Podovi hrama, zvonika i pomoćnog objekta su od autohtonog mermera sa različitih lokacija iz Crne Gore debljine 5cm, crveni, sivi, bež, bijeli.

Ikonostas je bijeli mermerni ukrasen ikonama uokvirenim raskosnim pozlacenim ramovima i bordurama. Ikonostas kripte je drveni orahov ili hrastov.

 

Uređenjem prostora oko Hrama pokušali smo stvoriti dostojanstven, lijep, koristan i prostor koji povezuje ljude. Hram i plato oko hrama ima veoma veliku ulogu u gradskom zivotu prije svega duhovnom. Stvorili smo mjesto susreta i okolnosti koje ističu i dodatno utvrdjuju značaj ljudske i božanske dimenzije. Prenaseljenost čini urbani prostor sve dragocjenijim. Polifunkcionalni trg moze biti u službi gradjana organizovanjem prodaje tradicionalnih proizvoda, umjetnickih manifestacija i izlozbi na otvorenom gdje kultura, tradicija i povoljna klima idu tome u prilog.