Projekti

FARMA ZA 150 KOZA

Klijent: Agro Eko d.o.o

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin, Miroslav Đurišić

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: _ m2

Investiciona vrijednost: _ €

Lokacija: Spuž, Crna Gora

Datum: 2016