Projekti

OSNOVNA ŠKOLA PRIPČIĆI

Klijent: 16010

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: / m2

Investiciona vrijednost: / €

Lokacija: Pripčići, Bijelo Polje, Crna Gora

Datum: 2016