Projekti

OSNOVNA ŠKOLA 1200

Klijent: 1200

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Nađa Vujović

Površina: 5 000 m2

Investiciona vrijednost: 2 500 000 €

Lokacija: Crna Gora

Datum: 2017