Projekti

NATKRIVENI BAZEN

Klijent: 15017

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: 200 m2

Investiciona vrijednost: 200 000 €

Lokacija: Podgorica, Crna Gora

Datum: 2015