Projekti

KONKURS - HIDROELEKTRANA PIVA

Klijent: /

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Saradnik: Igor Kalezić

Lokacija: Plužine, Crna Gora

Datum: 2009