Projekti

CTC ŠOPING CENTAR CUNGU

Klijent: CUNGU&CO

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novičević, Mensur Trubljanin, Gazmir Pulti

Konstrukcija: Ivan Andrijašević, Mucić&Co

Površina: 2 400 m2

Investiciona vrijednost: 3 000 000 €

Lokacija: Ulcinj, Crna Gora

Datum: 2016