Projekti

POSLOVNA ZGRADA 02

Klijent: Arc Monte Beograd

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Marko Martinović

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: 2 000 m2

Investiciona vrijednost: 800 000 €

Lokacija: Beograd, Srbija

Datum: 2013