Projekti

POSLOVNA ZGRADA 01

Klijent: Stevju d.o.o

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Konstrukcija: /

Površina: 650 m2

Investiciona vrijednost: 450 000 €

Lokacija: Podgorica, Crna Gora

Datum: 2001