Projekti

HRIŠĆANSKO GROBLJE SV. SRĐ

Klijent: Opština Tivat

Glavni projektant: Dragutin Dubljević


Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnik: Ksenija Radović

Konstrukcija: Nađa Vujović

Površina: 10 000 m2

Investiciona vrijednost: oko 500 000 €

Lokacija: Tivat, Crna Gora

Datum: 2017