Projekti

CAFE HDL NIKŠIĆ

Klijent: HDL

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: 40+120 m2

Investiciona vrijednost: 50 000 €

Lokacija: Nikšić, Crna Gora

Datum: 2015