Projekti

STAMBENA ZGRADA "TOLOŠI" 1

Klijent: 15025

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin, Miroslav Đurišić

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: 600 m2

Investiciona vrijednost: 450 000 €

Lokacija: Podgorica, Crna Gora

Datum: 2015