Projekti

STAMBENA ZGRADA "LJUBOVIĆ"

Klijent: 15013

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina:: 550 m2

Investiciona vrijednost: 500 000 €

Lokacija: Podgorica, Crna Gora

Datum: 2015