Projekti

STAMBENA ZGRADA "BIJELA"

Klijent: 15018

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Aleksandra Novićević, Mensur Trubljanin, Miroslav Đurišić

Konstrukcija: Ivan Andrijašević

Površina: 1 000 m2

Investiciona vrijednost: 800 000 €

Lokacija: Bijela, Crna Gora

Datum: 2015