Projekti

STAMBENA ZGRADA 16014

Klijent: 16014

Glavni projektant: Dragutin Dubljević

Menadžer projekta: Milan Vukasojević

Saradnici: Miroslav Djurišić, Melisa Kalac

Konstrukcija: Bane Ristanović, Nađa Macanović, Vasilije Gazivoda

Površina: 1 600 m2

Investiciona vrijednost: 800 000 €

Lokacija: Podgorica, Crna Gora

Datum: 2016