Projects

SALON NAMJEŠTAJA

Klijent: 15038

Glavni projektant: Dragutin Dubljević
, dipl.ing.arh.

Menadžer projekta: Milan Vukasojević, dipl.ing.arh.

Arhitekte: Aleksandra Novićević, dipl.ing.arh., Mensur Trubljanin, dipl.ing.arh.

Projekat konstrukcije: Ivan Andrijašević, dipl.ing.građ.

Površina: 1600 m2

Vrijednost: 450 000 €

Lokacija: Podgorica, Montenegro

Datum: 2016